მოცირკულირე წყლის აღჭურვილობა

  • გადამუშავების წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

    გადამუშავების წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

    მოცირკულირე წყლის გამწმენდი მოწყობილობა არის ერთგვარი მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ჩამდინარე წყლების აღსადგენად და ხელახლა გამოსაყენებლად, წყლის ხარჯების შესამცირებლად და წყლის დაბინძურების შესამცირებლად, ფართოდ გამოიყენება მანქანების რეცხვის ინდუსტრიაში, სამრეწველო წარმოებაში, სამშენებლო ობიექტებში, სოფლის მეურნეობის სარწყავი და მრავალი სხვა სფეროებში.