ზღვის წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

  • ზღვის წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

    ზღვის წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

    ზღვის წყლის გამწმენდი მოწყობილობა ეხება მარილიანი ან მარილიანი ზღვის წყლის სუფთა, სასმელ წყალად გადაქცევის პროცესს.ეს არის მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია გლობალური წყლის დეფიციტის საკითხების მოგვარება, განსაკუთრებით სანაპირო და კუნძულოვან რეგიონებში, სადაც მტკნარ წყალზე წვდომა შეზღუდულია.არსებობს რამდენიმე ტექნოლოგია ზღვის წყლის გაუვალობისთვის, მათ შორის უკუ ოსმოსი (RO), დისტილაცია, ელექტროდიალიზი (ED) და ნანოფილტრაცია.მათ შორის, RO არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტექნოლოგია ზღვის წყლის გამწმენდი სისტემისთვის.