დახრილი მილის დანალექი ავზი

  • დახრილი მილის დანალექი ავზი

    დახრილი მილის დანალექი ავზი

    დახრილი მილის დანალექი ავზი არის ეფექტური კომბინირებული დანალექი ავზი, რომელიც შექმნილია არაღრმა დალექვის თეორიის მიხედვით, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ზედაპირული დანალექი ავზი ან დახრილი ფირფიტის დანალექი ავზი.მრავალი მკვრივი დახრილი მილი ან დახრილი ფირფიტა დაყენებულია დალექვის ზონაში, რათა დალექილი მინარევები ჩამოასხას წყალში დახრილ ფირფიტებში ან დახრილ მილებში.