მრავალსაფეხურიანი დარბილების წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

  • მრავალსაფეხურიანი დარბილების წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

    მრავალსაფეხურიანი დარბილების წყლის გამწმენდი მოწყობილობა

    მრავალსაფეხურიანი დარბილების წყლის გამწმენდი მოწყობილობა არის ერთგვარი მაღალი ეფექტურობის წყლის გამწმენდი მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მრავალსაფეხურიან ფილტრაციას, იონურ გაცვლას და სხვა პროცესებს წყალში სიხისტის (ძირითადად კალციუმის და მაგნიუმის იონების) შესამცირებლად, რათა მიაღწიოს წყლის დარბილების დანიშნულება.